HOME

Contents

      สวัสดีทุกท่าน.. ยินดีต้อนรับเข้าสู่สังคมแห่งการศึกษา บนโลกออนไลน์ ที่มีพื้นฐานของการแบ่งปันการเรียนรู้ตลอดชีวิต  ครูไทยดอทคลับมีเป้าหมายเพียงว่า เป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในอีกช่องทางหนึ่ง ของการศึกษาที่จะเริ่มต้นเข้าสู่ศตวรรตที่ 21 เพื่อให้สอดคล้องในการนำเทคโนโลยี (Technology) เพื่อประโยชน์สูงสุดต่อผู้เรียน ในยุคของการศึกษา 4.0

      ขอบคุณที่ให้ความสนใจ และสนับสนุน ครูไทยดอทคลับ หากผิดพลาดประการใด ขออภัยไว้ ณ ที่นี้ด้วย  ; Oct 17

web Hosting

พื้นที่สำหรับเว็บไซต์ส่วนตัว เว็บบริษัท

หรือเว็บไซต์องค์กร  บริการพื้นที่ (SSD)

ตั้งแต่ 10GB - ไม่จำกัด (ฟรี SSL)

Domain

บริการจดโดเมนทุกประเภท

เช่น .com  .net  .org  .co  .info

.me   .site  .club  .ac.th  ฯลฯ

website

บริการออกแบบ และสร้างเว็บไซต์

ดูแลเว็บไซต์  ครบวงจร ทุกรูปแบบ

w w w . K R U t h a i . c l u b

การลงโทษนักเรียนและนักศึกษา

แผนพัฒนาการศึกษา (ดาวน์โหลดไฟล์)

สรุปสาระสำคัญ แผนพัฒนาเศรษฐกิจ 12

การลงโทษมีจุดประสงค์หลักเพื่อให้หลาบจำ และไม่ทำพฤติกรรมเช่นนั้นอีก

กระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564)

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564)

คุรุสภา สรุป 5 ด้านจรรยาบรรณวิชาชีพ

ทุนการศึกษาระดับปริญญาโทประจำปีการศึกษา 2561

การประกวดตราสัญญลักษณ์ (โลโก้ ) วันเด็กแห่งชาติ

คุรุสภาสรุป 5 ด้านจรรยาบรรณวิชาชีพ พร้อมคู่มือแจกจ่ายไปยังสถานศึกษา

KDI School of Public Policy and Management สาธารณรัฐเกาหลี

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

©Copyright 2017

ครูไทยดอทคลับ

th@kanu.ac.th